Press Releases

From

To

2017

2/10/2017 8:30 AM

Delårsrapport januari – december 2016

2/3/2017 8:30 AM

Region Örebro län väljer MobiMed Smart från Ortivus

1/30/2017 9:02 AM

Ortivus har fått beställning omfattande 28 ambulanser

1/25/2017 3:04 PM

Europas största ambulansprojekt i full drift

1/17/2017 10:28 AM

Ortivus CFO lämnar bolaget

2016

11/28/2016 10:04 AM

Ortivus valberedning inför årsstämman 2017 utsedd

10/24/2016 8:30 AM

Delårsrapport januari – september 2016

10/11/2016 8:30 AM

Ny VD i Ortivus AB

7/13/2016 8:30 AM

Delårsrapport januari – juni 2016

5/10/2016 8:30 AM

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 9 maj 2016

5/2/2016 8:30 AM

Delårsrapport januari – mars 2016

4/8/2016 3:54 PM

Ortivus årsstämma framflyttad - nytt datum är den 9 maj 2016

3/30/2016 8:30 AM

KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 29 april 2016

3/21/2016 8:30 AM

Ortivus årsredovisning tillgänglig

2/23/2016 9:00 AM

VD-skifte i Ortivus AB

2/10/2016 8:30 AM

Bokslutskommuniké januari – december 2015

2015

12/23/2015 9:00 AM

Landstinget Blekinge väljer MobiMed Smart

11/27/2015 9:00 AM

Ortivus valberedning inför årsstämman 2016 utsedd

10/26/2015 8:30 AM

Delårsrapport januari – september 2015

8/24/2015 11:00 AM

Ortivus anpassar organisationen till rådande marknad

7/13/2015 8:30 AM

Delårsrapport januari – juni 2015

7/10/2015 9:31 AM

Västra Götalandsregionen förlänger avtalet för ”IT-stöd för hjärtsjukvård”

6/22/2015 10:09 AM

Ny CFO i Ortivus AB

4/29/2015 2:58 PM

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 29 april 2015

4/29/2015 12:30 PM

Delårsrapport januari – mars 2015

3/27/2015 8:30 AM

KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 29 april 2015

3/20/2015 8:30 AM

Ortivus årsredovisning tillgänglig

2/17/2015 8:30 AM

Bokslutskommuniké januari – december 2014

1/28/2015 1:00 PM

Ny CFO i Ortivus AB

2014

12/18/2014 9:00 AM

Gävleborg uppgraderar MobiMed Smart

11/10/2014 9:17 AM

Landstingen i Uppsala och Gävle uppgraderar CoroNet

10/27/2014 8:30 AM

Delårsrapport januari – september 2014

10/24/2014 9:00 AM

MobiMed Smart nu godkänd för drift i södra England

10/23/2014 2:30 PM

Ortivus valberedning inför årsstämman 2015 utsedd

9/15/2014 1:11 PM

Viktig milstolpe passerad i Ortivus satsning på den engelska ambulansmarknaden

7/11/2014 8:30 AM

Delårsrapport januari – juni 2014

6/30/2014 4:30 PM

Ortivus ansökan om överprövning av upphandling i Stockholms läns landsting avslagen

6/24/2014 9:00 AM

Landstingen i Östergötland och Kalmar väljer MobiMed Smart

4/29/2014 3:19 PM

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 29 april 2014

4/29/2014 12:30 PM

Delårsrapport januari – mars 2014

3/28/2014 1:00 PM

KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 29 april 2014

3/14/2014 8:30 AM

Ortivus årsredovisning tillgänglig

3/14/2014 8:30 AM

Valberedningens förslag till ny styrelse i Ortivus AB

3/13/2014 8:30 AM

Landstinget i Uppsala uppgraderar till MobiMed Smart

2/25/2014 8:30 AM

Ortivus AB lämnar in ansökan om överprövning av SLLs tilldelningsbeslut

2/7/2014 8:30 AM

Bokslutskommuniké januari – december 2013

1/31/2014 9:00 AM

Ökning av aktiekapital i Ortivus AB under januari 2014

1/30/2014 9:00 AM

Landstinget i Dalarna uppgraderar till MobiMed Smart

1/13/2014 1:00 PM

Ortivus VD köper aktier i bolaget

2013

12/20/2013 4:32 PM

Ortivus har ingått leveransavtal med två truster i södra England till ett värde av drygt 100 MSEK

10/23/2013 8:30 AM

ORTIVUS VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2014 UTSEDD

10/18/2013 8:30 AM

Delårsrapport januari – september 2013

9/30/2013 9:00 AM

Ortivus förlänger lånelöfte med Ponderus Invest AB för att stärka likviditeten inför omfattande projekt i UK

8/23/2013 11:07 AM

Kompletterande information till morgonens pressrelease om upphandlingen i UK

8/23/2013 9:00 AM

Trust drar sig ur kontraktsförhandlingen av elektronisk patientjournal i UK

7/24/2013 9:00 AM

Ortivus inleder nu kontraktsförhandlingar med trusterna i södra England

7/12/2013 9:00 AM

Delårsrapport januari – juni 2013

6/26/2013 9:00 AM

Ortivus tilldelningsbeslut avseende OJEU 2012/S 244-401705 överklagat

6/18/2013 9:17 AM

Ortivus utvald leverantör i OJEU 2012/S 244-401705

6/10/2013 9:00 AM

Ortivus utvald leverantör av elektronisk patientjournal

4/30/2013 9:00 AM

Delårsrapport januari – mars 2013

4/19/2013 3:48 PM

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 19 april 2013

3/27/2013 9:00 AM

Nytt datum för Ortivus kvartalsrapport Q1 2013

3/19/2013 9:00 AM

KALLELSE  till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 19 april 2013

3/13/2013 9:00 AM

Valberedningens förslag till ny styrelse i Ortivus AB

3/13/2013 9:00 AM

Ortivus årsredovisning tillgänglig

2/8/2013 9:00 AM

Bokslutskommuniké januari-december 2012

2012

10/18/2012 9:00 AM

Delårsrapport januari – september 2012

10/12/2012 9:00 AM

MobiMed Smart väljs av Södra Älvsborgs Sjukhus

10/10/2012 9:00 AM

Ortivus valberedning inför årsstämman 2013 utsedd

7/12/2012 9:00 AM

Delårsrapport januari-juni 2012

5/29/2012 9:00 AM

Sahlgrenska Universitetssjukhuset väljer Ortivus nya plattform MobiMed Smart

5/3/2012 5:52 PM

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 3 maj 2012

4/20/2012 9:00 AM

Delårsrapport januari-mars 2012

4/12/2012 9:00 AM

Ny CFO i Ortivus AB

4/2/2012 9:00 AM

Ortivus årsredovisning tillgänglig

4/2/2012 9:00 AM

Kallelse till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 3 maj 2012

3/9/2012 9:00 AM

Valberedningens förslag till ny styrelse i Ortivus AB

2/22/2012 9:00 AM

Bokslutskommuniké januari − december 2011*)

1/26/2012 9:00 AM

Ortivus tar viktig order i UK på nya plattformen MobiMed Smart

1/26/2012 8:59 AM

Ortivus takes important order in UK for new MobiMed Smart platform

2011

12/20/2011 9:00 AM

Carl Ekvall, tf VD för Ortivus AB, har av styrelsen utsetts till VD för Ortivus AB.

12/14/2011 9:00 AM

Ortivus fokuserar på beslutsstöd för pre-hospital vård och kardiologi

11/1/2011 9:00 AM

VALBEREDNING INFÖR ORTIVUS AB (publ) ÅRSSTÄMMA 2012

10/14/2011 8:55 AM

Delårsrapport januari − september 2011*

9/14/2011 8:55 AM

Ledningsförändring i Ortivus AB

9/5/2011 8:55 AM

Den förväntade tillväxten uteblir

8/12/2011 9:00 AM

Delårsrapport januari −  juni 2011

6/16/2011 9:00 AM

Västra Götaland kvalitetssäkrar hjärtsjukvården med Hjärtjournalen

5/31/2011 9:53 AM

Kommuniké från extra bolagsstämma i Ortivus AB (publ) den 31 maj 2011

5/4/2011 5:24 PM

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 4 maj 2011

5/4/2011 5:24 PM

Styrelsen i Ortivus AB (publ) har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma

5/4/2011 5:24 PM

Announcement from the Annual General Meeting of Ortivus AB (publ) on 4th of May 2011

4/15/2011 9:00 AM

Delårsrapport  januari − mars 2011*)

4/1/2011 9:00 AM

Ortivus årsredovisning tillgänglig

4/1/2011 8:00 AM

NOTICE of Annual General Meeting in Ortivus AB on 4th of May 2011

4/1/2011 8:00 AM

KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 4 maj 2011

3/3/2011 10:24 AM

Valberedningens förslag till ny styrelse i Ortivus AB

2/21/2011 9:00 AM

Bokslutskommuniké januari − december 2010*)

1/14/2011 1:16 PM

Ortivus bokslutskommuniké för 2010, flyttad till 21 februari 2011

1/12/2011 1:09 PM

Three new orders on Ortivus CoroNet strengthens the home market and confirms cooperation

1/12/2011 1:09 PM

Tre nya order på Ortivus CoroNet stärker hemmamarknaden och bekräftar samarbeten

2010

11/30/2010 10:23 AM

Ortivus trådlösa teknik underlättar behandling av förträngningar i hjärtats kranskärl på Karolinska Universitetssjukhuset

10/21/2010 10:11 AM

VALBEREDNING INFÖR ORTIVUS AB (publ) ÅRSSTÄMMA 2011

10/14/2010 9:00 AM

Delårsrapport januari − september 2010*)

10/13/2010 9:28 AM

Ortivus MobiMed förbättrar hjärtsjukvården i Hamburg

8/12/2010 9:00 AM

Delårsrapport januari − juni 2010*)

6/23/2010 1:54 PM

Landstinget i Västmanland väljer Ortivus CoroNet övervakningssystem

6/14/2010 12:39 PM

Ortivus AB och et medical devices SpA lanserar CARDIOLINE Coronet – en ny lösning för telemetri, övervakning och rehabilitering av hjärtpatienter

6/14/2010 12:39 PM

Ortivus AB and et medical devices SpA are launching a new CARDIOLINE Coronet telemetry, monitoring, and cardiac-rehab solution

5/27/2010 2:39 PM

Ledningens teckning av optioner i Ortivus AB (publ)

5/3/2010 4:55 PM

Announcement from the Annual General Meeting of Ortivus AB (publ) on 3rd of May 2010

5/3/2010 4:55 PM

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 3 maj 2010

4/22/2010 9:00 AM

Delårsrapport januari − mars 2010

4/16/2010 5:12 PM

Årsredovisning 2009

4/1/2010 8:00 AM

KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 3 maj 2010

3/11/2010 8:00 AM

Valberedningens förslag till ny styrelse i Ortivus AB

3/9/2010 12:01 PM

Ortivus genomför transaktionen – avyttring av nordamerikanska dotter-bolag

3/9/2010 12:01 PM

Ortivus concludes transaction – divestiture of North American subsidiaries

3/8/2010 4:25 PM

Extra bolagsstämma den 8 mars 2010

3/8/2010 4:25 PM

Extraordinary General Meeting on March 8, 2010

2/22/2010 8:00 AM

Notice of Extraordinary General Meeting of Ortivus AB Shareholders, March 8 2010.

2/22/2010 8:00 AM

KALLELSE till extra bolagsstämma i Ortivus AB (publ) den 8 mars 2010

2/19/2010 9:00 AM

Year-end Report January–December 2009

2/19/2010 9:00 AM

Bokslutskommuniké januari − december 2009

2/18/2010 7:56 AM

ORTIVUS NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

2/18/2010 7:56 AM

ORTIVUS TO FOCUS ON CORE BUSINESS

2/18/2010 7:56 AM

ORTIVUS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

2/18/2010 7:56 AM

ORTIVUS FOKUSERAR PÅ KÄRNVERKSAMHETEN

2/18/2010 7:55 AM

Ortivus to focus on core operations - sells subsidiaries in North America. The purchase price is approximately 83 MSEK.

2/18/2010 7:55 AM

Ortivus fokuserar på kärnverksamheten - avyttrar dotterbolagen i Nordamerika. Köpeskilling uppgår till ca 83 MSEK.

2/10/2010 11:45 AM

Ortivus utrustar den spanska ambulansorganisationen 061 Baleares med det kliniska beslutsstödet MobiMed

2/10/2010 11:45 AM

Ortivus equip Spanish emergency organization 061 Baleares with the pre-hospital eHealth platform MobiMed

1/8/2010 1:00 PM

Aktiemarknadsinformation

1/8/2010 1:00 PM

Stock Market Information

2009

12/4/2009 12:00 PM

Ny CFO och VP Sales & Marketing i Ortivus AB

12/4/2009 12:00 PM

New CFO and VP Sales & Marketing in Ortivus AB

11/12/2009 10:00 AM

Interim report January-September 2009

11/12/2009 9:00 AM

Delårsrapport januari − september 2009

10/19/2009 1:00 PM

VALBEREDNING INFÖR ORTIVUS AB (publ) ÅRSSTÄMMA 2010

10/19/2009 1:00 PM

ELECTION COMMITTEE TO ORTIVUS AB (publ) AGM 2010

8/14/2009 9:00 AM

Quarterly Report January – June 2009

5/6/2009 5:15 PM

Announcement from the Annual General Meeting of Ortivus AB (publ) on 6th of May 2009

5/6/2009 2:45 PM

Quarterly report January − March 2009

4/14/2009 9:30 AM

Ortivus Awarded Contract for City of Phoenix, to Increase Efficiency

4/1/2009 3:30 PM

Ortivus North America launch new software product, Fusion ePCR

3/24/2009 11:00 AM

The Election Committee’s proposal for the Board of Directors of Ortivus AB

3/10/2009 10:57 AM

Ortivus first to deliver IT-secure healthcare equipment

2/27/2009 12:01 PM

Ortivus wins contract to equip 110 ambulances with the pre-hospital eHealth platform MobiMed

2/23/2009 9:00 AM

2009-02-23 Ortivus Year-end report Jan - Dec 2008

2/19/2009 11:30 AM

Ortivus MobiMed solution saves lives in Stormarn, Germany

2008

12/2/2008 2:00 PM

2008-12-02 Ortivus and Excense starts co-operation around “Hjärtjournalen” (The Heart Record)

11/19/2008 9:00 AM

2008-11-19 Ortivus Interim report Jan-Sep 2008

11/13/2008 9:00 AM

2008-11-13 The Election Committee for Ortivus appointed

10/9/2008 10:11 AM

2008-10-09 Breakthrough for Ortivus CoroNet digital wireless monitoring solution in Germany

8/20/2008 4:00 PM

2008-08-20 Ortivus interim report Jan-June 2008

8/1/2008 9:00 AM

2008-08-01 Ortivus divests German subsidiary Medos

6/27/2008 2:00 PM

2008-06-27 Pressrelease Extraordinary General Meeting in Ortivus AB (publ)

6/12/2008 9:40 AM

2008-06-12 Notice to attend extraordinary General Meeting in Ortivus AB June 27 2008

6/2/2008 1:03 PM

2008-06-02 Ortivus partner leaves IT-project “Connecting for Health”

5/29/2008 9:25 AM

2008-05-29 Ortivus appoints new CEO and deputy CEO

5/14/2008 10:15 AM

2008-05-14 Ortivus AB and Schiller AG join forces within the EMS sector; launches combined product offer and a market co-operation

5/5/2008 5:59 PM

2008-05-05 Press release from Annual General Meeting for Ortivus AB

5/5/2008 1:15 PM

2008-05-05 Ortivus establishes Advisory Board

5/5/2008 1:10 PM

2008-05-05 Ortivus wins important CoroNet order in Italy

5/5/2008 1:00 PM

2008-05-05 Interim report January-March 2008

4/25/2008 1:15 PM

2008-04-25 New CFO for Ortivus

4/15/2008 3:53 PM

Ortivus AB (publ) strenghtens liquidity through syndicate loan

4/10/2008 11:49 PM

Ortivus AB Notice of Annual General Meeting 2008

3/14/2008 9:00 AM

Ortivus joins BlackBerry ISV Alliance Program

3/6/2008 11:31 AM

The Election Committee’s proposal for the Board of Directors of Ortivus AB

2/19/2008 3:45 PM

Ortivus Year-End report 2007

2007

12/4/2007 2:14 PM

Ortivus AB strenghtens board and management

8/20/2007 3:49 PM

Mikael Strindlund leaves Ortivus. Walter K. Young appointed new CEO and president.

8/20/2007 3:46 PM

Interim report January–June 2007

8/16/2007 3:18 PM

Ortivus wins first prestigious pre-hospital order in Spain

6/4/2007 9:53 AM

Ortivus launches CoroNet in Italy and Spain

6/1/2007 10:09 AM

Ortivus appoints new CEO to German subsidiary

5/8/2007 3:58 PM

Interim report January–March 2007

5/3/2007 9:17 AM

Ortivus receives first order from UK - Connecting for Health - project

4/4/2007 2:19 PM

Ortivus AB (publ) Notice of Annual General Meeting of Shareholders

3/14/2007 11:37 AM

Press release from Ortivus’ Election Committee

2/23/2007 8:00 AM

Year-End Report January-December 2006

2/5/2007 4:43 PM

Ortivus adjusts Q4 forecast

2006

12/18/2006 10:56 AM

First Danish CoroNet order

11/24/2006 9:00 AM

Norway next stop for successful monitoring system

11/7/2006 3:56 PM

Interim report January – September 2006

9/12/2006 9:12 AM

Ortivus and Philips Medical Systems collaborates in Piemonte prehospital project

8/31/2006 9:00 AM

New partner takes Ortivus’ CoroNet system to Belgium

8/25/2006 2:03 PM

Interim report January – June 2006

6/21/2006 1:22 PM

Ortivus signs contract with partner in the Netherlands

6/15/2006 9:39 AM

Ortivus signs partner in Greece

5/23/2006 11:50 AM

Ortivus AB (publ) Notice of extraordinary shareholders’ meeting

5/19/2006 2:46 PM

Interim report January – March 2006

5/15/2006 9:39 AM

New CoroNet order: Ortivus dominates the Swedish market for cardiac monitoring systems

5/3/2006 12:39 PM

Ortivus appointed as supplier in one of the world’s largest Healthcare IT project

4/5/2006 11:52 AM

Press release from Ortivus AB:s (publ) Annual General Meeting (AGM) on April 4, 2006

4/4/2006 9:03 AM

Ortivus signs Spanish partner

3/14/2006 3:12 PM

Ortivus appoints new CEO for German subsidiary

3/6/2006 2:31 PM

Ortivus AB (publ) Notice of Annual General Meeting of Shareholders

2/24/2006 1:47 PM

Ortivus receives orders at a total value of $ 1 955 000 USD in North America

2/22/2006 8:39 PM

Year-End Report January – December 2005

2005

12/8/2005 11:40 AM

Karolinska selects Ortivus for cardiac care

11/11/2005 1:41 PM

Ortivus equips Norwegian ambulances with MobiMed

11/9/2005 11:14 AM

Per Bourn new CFO at Ortivus

10/25/2005 9:44 AM

Interim Report January – September 2005

10/17/2005 3:37 PM

Ortivus receives its first German order and installs integrated IT-solutions at clinics in Mönchengladbach

5/30/2005 12:08 PM

Ortivus acquires German Medos

2003

2/11/2003 12:00 PM

Financial Report January - December 2002

2002

10/28/2002 1:26 PM

Interim Report January - September 2002

9/2/2002 12:24 PM

Semi-Annual Report January - June 2002

4/17/2002 2:37 PM

Ortivus AB (publ) Interim Report January - March 2002

2/18/2002 3:11 PM

Ortivus AB (publ) Financial Report January-December 2001

2001

11/8/2001 2:26 PM

Ortivus AB (publ) Interim Report January - September 2001

8/22/2001 5:12 PM

Semi-annual report january - june 2001

4/27/2001 3:02 PM

Ortivus AB (publ) Interim Report January - March 2001

2/19/2001 2:32 PM

Ortivus AB Financial Report January - December 2000

2000

11/1/2000 10:26 AM

Ortivus signs agreements with Agilent Technologies worth at least USD 32 million

10/30/2000 12:03 PM

Interim Report for the period January - September 2000 for Ortivus AB (publ)

10/13/2000 2:48 PM

Extra general meeting of the shareholders of Ortivus AB authorizes the Board of Directors to acquire American Sweet Comp

8/29/2000 11:20 AM

Semi-Annual Report for the period January - June 2000 for Ortivus AB (publ)

4/14/2000 10:55 AM

Ortivus has received its largest order to date in Sweden for telemedical systems for patient monitoring in ambulances

1999

2/18/1999 11:10 PM

Ortivus Financial Report for 1998