Viktiga händelser under 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 69,4 (36,1) MSEK.
  • Resultatet efter skatt exklusive engångskostnader uppgick till 3,3 (-14,0) MSEK och inklusive engångskostnader till 1,4 (-14,0) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 31,9 (-7,1) MSEK.
  • Bolaget har under hösten påbörjat leveransen av MobiMed Smart till 1 200 ambulanser i England. Leveransen beräknas vara klar under första kvartalet 2016.

VD har ordet

Ladda ner årsredovisningen

Årsstämma 2015

Ladda ner Årsredovisningen

Ladda ner delar eller hela årsredovisningen som PDF