2016-08-30

Uppsalas ambulanser toppmodernt utrustade

Se en film om hur en toppmodernt utrustad ambulans fungerar! Uppsalas ambulanser lyfts fram som ett bra exempel i en första presentation av den kommande rapporten om e-hälsa i ambulanssjukvården.

Den nationella kartläggningen är ett samarbete mellan Vårdförbundet, eHälsomyndigheten, Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Karolinska Institutet.

Ambulanserna i Uppsala använder MobiMed Smart.