2016-11-08
Informationsteknologi testad i strokevård

2016-10-13
Kronoberg bäst på e-hälsa i nationell kartläggning

2016-10-04
Ortivus wins Excellence in mobile healthcare award

2016-08-30
Uppsalas ambulanser toppmodernt utrustade

2016-07-08
Shortlisted in the EHI Awards!

2016-07-04
Kommunikation från larm till sjukhus

2016-06-08
Uppskattat möte med kunderna om ambulansjournal

2016-05-18 
Grattis sjukhusen i Köping och Västerås!